Иновативно училище

Национална програма на МОН „Иновации в действие” 2021/2022 г.

По Национална програма „Иновации в действие“ ОУ"Панайот Хитов" посрещна учители и ученици от 3 училища в страната:1 иновативно - НУ "Св. Паисий Хилендарски" – гр. Банско, и 2 неиновативни - Осмо основно училище "Кракра Пернишки" гр. Перник и Средно училище "Георги Стойков Раковски" гр. Велико Търново. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 13-16 април 2022 г.

Програмата за посещение на място включваше наблюдение в  учебни часове в начален и прогимназиален етап. В ПЕ гостите наблюдаваха иновативни уроци по Биология в VII А клас и История и цивилизации в V клас, а в НЕ - бинарен урок по БЕЛ и ИИ в IV клас, Английски език в III клас, ЦУОД I-II клас. Участниците в проекта приеха предизвикателството да се включат дейно и в провеждането на демонстрацията на снукър клуба на училището "Савулен", а децата от клуба по програмиране демонстрираха своите завидни знания.

Посещението завърши със „Среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики“, на която бяха представени презентации от училищата участници в проекта.

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици  заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха, както от представените уроци, така  и  от  сградата на нашето училище. Запознаха се отблизо и с богатата история и природа на града, като посетиха местността Карандила и Архитектурно-исторически резерват Жеравна.

 

МАТЕРИАЛИ ОТ ОБМЕНА

“Иновации в действие”- ОУ “Панайот Хитов”, гр. Сливен - презентация
Анкета за родители за иновативно училище
От началото на учебната 2018/2019 година, ОУ "Панайот Хитов" гр. Сливен, се присъедини към семейството на иновативните училища – едно интелигентно и модерно семейство, чиито членове са около 290 в цялата страна. Внедряването на иновативния модел "Нови подходи и иновативни методи на преподаване" в учебния процес на учениците от I и V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие между учители и ученици в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене.

Иновативните методи на преподаване, учене и оценяване, не са новост за учителите от нашето училище. Тези методи ги прилагаме от доста години в някои от учебните часове – математика, български език и литература, английски език, природни науки и др. „Обърнатата“ класна стая, където център е не учителят, а ученикът, екипната работа, проектно-базираното обучение и особено – използването на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, дават вече отлични резултати. Сега голямата ни амбиция е целият педагогически колектив да заработи изцяло като иновативен, за да се стимулират интересите, вниманието и активността на учениците, така че да се постигнат още по-големи успехи в учебния процес и в извънучилищните дейности – състезания, конкурси, олимпиади.

Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване на начина на организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Новото сега е, че той е изграден на базата на интегриране на различни интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности, насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб-базираните технологии, като в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби.

Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Да се сложи край на скуката и пасивността в учебните часове. А когато нещо е интересно на учениците, те го научават с лекота и с радост прилагат наученото на практика.

От следващата учебна година ще се внесат и елементи на профилиране в учебните програми за І и V клас, като това ще се съобрази с интересите и способностите на учениците, с техните бъдещи планове и амбиции за по-нататъшна реализация в живота.


Национална програма на МОН „Иновации в действие”

От 12 до 14 ноември 2019 г. ОУ “Панайот Хитов”, град Сливен, реализира първата от планираните дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Училището посрещна учители и ученици от иновативното Средно училище „Васил Левски“- гр. Карлово и Първо ОУ “Иван Вазов”- гр. Свиленград, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

Директорите на двете училища партньори представиха презентации, представящи градовете и училищата, които представляват. От своя страна Петя Танева- директор на ОУ “Панайот Хитов”, представи два късометражни филма за училището ни.

Гостите от Карлово и Свиленград разгледаха града ни, посетиха Историческия музей, Художествената галерия, крепостта “Туида”, разгледаха сградата на училището и кабинетите.

На 13 ноември учители и ученици, работещи с "Нови подходи и иновативни методи на преподаване" в учебния процес в I и V клас, проведоха публична изява - демонстриране на дигитални и интерактивни технологии и инструменти, с които учебният процес става по-достъпен и привлекателен. Децата от Начален етап представиха уменията си в процеса на програмиране, показаха завидни умения и лекота в създаването на собствени игри, писането на кодове и управлението на наличните в училище роботи. Бе представена и онлайн-платформата Learnigapps, която дава голям набор от различни образователни игри и упражнения.

Прогимназиален етап показаха работата си в Проектно базираното обучение и “Класна стая без хартия”. В стремежа ни за модернизация на учебния процес на помощ идват онлайн-платформи като Quizizz, Quizzet и Wordclouds, с които упражненията и домашните работи не са толкова скучни. Важна придобивка за нашето училище е МozaBook - образователен презентационен софтуер за интерактивна дъска. Софтуерът разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектно интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

В помощ на проекта “Класна стая без хартия” идват виртуалните класни стаи - Google Classroom, EdPuzzle и KhanAcademy, които не само улесняват работата на ученици и учители, но и в същото време предоставят възможност за атрактивно и иновативно представяне на изучавания материал. Наблегна се и на темата за Проектно- базираното обучени, като метод за по-трайно и лесно усвояване на нови знания чрез личен опит.

Първото домакинство на ОУ “Панайот Хитов” като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от Средно училище „Васил левски“ – гр. Карлово и Първо ОУ “Иван Вазов” - гр. Свиленград изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Сливен. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между училищата са добро начало за бъдеща съвместна работа.


Материали от обмена:

“Иновации в действие”- ОУ “Панайот Хитов”, гр. Сливен - презентация

Обмяната на опит в снимки

Брошура от посещението - тук

Фото албум от посещението - тук
НП “Иновации в действие” 2020/2021 г.

На 17-19.05.2021г. и 25-27.05.2021г. се проведоха обмени с цел споделяне на иновативни и полезни практики между ОУ ”Панайот Хитов”, гр. Сливен, ВНУ ”Васил Левски”, гр. Омуртаг и ОУ ”Княз Борис I”, гр. Бургас. Срещите се проведоха по НП ”Иновации в действие”.

В рамките на посещението, гостите ни имаха възможността да наблюдават добри практики и иновативни уроци в Начален и Прогимназиален етап. Колективът на ОУ “Панайот Хитов” сподели опита си с облачните технологии, Chromebook устройствата и адекватната им употреба в образователния процес. Класна стая без хартия, проектно базирано обучение, интердисциплинарни уроци и изнесени обучения бяха само част от инициативите, разработени от екипа ни.

Посещенията завършиха със „Среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики“, на която бяха представени презентации от трите училища. Проведени бяха и дискусии по следните въпроси: Има ли иновации в образованието?, Готови ли сме да променим модела на класната стая?, Кои са положителните и отрицателните страни, новите възможности и предизвикателствата, пред които се изправяме?.

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от трите училища заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така и от малкия ни, но сплотен и креативен колектив. Запознаха се отблизо и с богатата история на града, като посетиха Късноантична и средновековна крепост “Туида”. Гостите изразиха възхищението си, както от отличната образователна среда в училище, така и от оказаното гостоприемство.

МАТЕРИАЛИ ОТ ОБМЕНА

“Иновации в действие”- ОУ “Панайот Хитов”, гр. Сливен - презентация

Обмяната на опит в снимки

Брошура от посещението - тук

Фото албум от посещението - ВНУ “Васил Левски”, ОУ “Княз Борис I”
 

Copyright © 2008-2023 ОУ"ПАНАЙОТ ХИТОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев