Проекти

Проект "Образование за утрешния ден"

клуб по интереси "Пикселчета"

През учебната 2020/2021 г. ОУ "Панайот Хитов" работи по проект "Образование за утрешния ден", като сформира клуб по интереси "Пикселета", обхващаш ученици от 4 и 5 клас на училището. Основната цел на курса е запознаване на децата с инструментите на Google Workspace for Education, усвояване на знания, умения и основни компетентности при работа с дигитални устройства и повичаване на мотивацията за учене. При успешното завършване на клуба, очакваме учениците успешно да прилагат новите технологии в процеса на ученето и всекидневните си дейности.
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Бенефициент - Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОУ "Панайот Хитов" участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда .

По Дейност 1 училището към момента е получило от МОН заявените лаптопи за ученици и за учители.

През месец септември-октомври, 2021 г. се проведоха обучения на учениците от първи и втори клас, за придобиване на умения за обучение в електронна среда по Дейност 2.

В началото на месец септември 2021 г. се проведоха обученията на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда по Дейност 4.

От месец ноември 2021 г. предстои да се проведат обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда по Дейност 3.


 

Copyright © 2008-2023 ОУ"ПАНАЙОТ ХИТОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев