ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНОТО В ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ НА В. „СЕДМИЦА

15.06.2015 / 08:01

Публикуваме това опровержение в сайта на нашето училище, поради категоричен отказ от страна на електронното издание на вестник „ Седмица“ да ни даде право на отговор за даване на яснота по повдигнатите въпроси.

На първо място искам да информирам, че в Републиканско първенство по мини-волейбол, са участвали ученици от ОУ „Панайот Хитов”, които са участвали там не в това си качество, а като състезатели на волейболен клуб- Сливен. За участието в това състезание ръководството на училището не е информирано предварително.

Организацията по пътуването до гр. Русе и обратно не е извършено от училището, нито от Община Сливен, а е извършено по наша информация от волейболния клуб.

Ако организацията бе извършена от или с участието на ръководството на ОУ „Панайот Хитов”, ние бихме били длъжни да спазим разпоредбите на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, която регламентира изрично и строго изискванията към такъв род дейности. Тя поставя строги изисквания както към организацията, така и към фирмите, които извършват конкретната превозваческа дейност. В чл. 28а от същата са регламентирани изискванията за автобусите с които се превозват учениците, както и изрично е регламентирано, че пътуването се извършва САМО В СВЕТЛАТА ЧАСТ НА ДЕНЯ и ПО БЕЗОПАСЕН МАРШРУТ. Тези нормативни изисквания винаги се спазват от нас.

В конкретния случай никой не ни е информирал по какъв начин е извършено пътуването и кой конкретно го е организирал. Но ако е вярно, че учениците са пътували нощем с влак, то това определено е нарушение на Наредба № 2, а и при всички случаи такова пътуване трябва да се извърши с изричното писмено разрешение на родителите на децата, а ако се извършва в учебно време задължително трябва да се уведоми ръководството на съответното училище.

След всичко, което разстрои учебния процес на 01.06.2015г. проведохме среща с г-н Живко Желязков, в който уточнихме че за в бъдеще волейболния клуб ще уведомява ръководството за всяко проведено състезание и навреме ще бъдат представени документите за отсъствията на учениците. В същото време физкултурния салон на ОУ „Панайот Хитов“ се е ползвал доста често от волейболния клуб за тренировки на отбора на клуба, когато в зала „Асеновец“ е един градус.

Що се отнася за отношението ми съм спортните успехи на учениците от училището, най-показателен е факта, че защитих проект към посолството на САЩ в България още като станах директор. На 15.08.2013г беше открит тържествено ремонтирания физкултурен салон . Ремонта беще на стойност 26 хиляди лева и беше осъществен със съдействието на община Сливен.

Показателен е и факта, че всички постижения на нашите ученици в областта на спорта се отчитат на тържества и празници пред обществеността и родителите. Учениците от волейболния ни отбор получиха медали на 24 май. Същото се получи и на 170 годишния Юбилей на училището през 2014 година в присъствие на родители и гости на празника. Новините за техните успехи се качват в сайта на училището, в момента , в който се получат снимките. Не би било нормално да не се зачитат успехите на нашите деца. В качеството си на директор обаче не мога да позволя това да става за сметка на учебните занятия.

Безспорен факт е, че шест ученици не посетиха учебните си занятия на 1 юни, което е отразени в дневниците за присъствие в съответните паралелки. Тези отсъствия трябва да бъдат извинени по реда определен в ППЗНП и чл. 80 т. 1 т. 2 и т. 3 от Правилника за дейността на училището приет на заседание на Педагогическия съвет, според които –отсъствията на ученици се извиняват само при писмено заявено желание от страна на родителя, което се входира в дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището, с медицинска бележка или бележка от спортния клуб, в който членуват. В конкретния случай към 01.06.2015 г. липсваха описаните по – горе документи. В тази връзка при непредставяне на изискуемите документи за извиняване на отсъствията на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца до пето число на всеки месец се дава ежемесечна справка за отсъствията на учениците до Дирекция „Социално подпомагане” към Община Сливен, като за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа, за които няма уважителни причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета родителите няма да получат детски надбавки за този месец.

В този смисъл са и изисканите от класните ръководители на учениците оправдателни документи за отсъствията им на 01.06.2015 г. Ако такива документи липсват и учениците имат повече от 5 неизвинени отсъствия, то те ще фигурират в издадените от нашето училище справки по чл. л. 17, ал. 4 от Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и родителите няма да получат детски надбавки.

Написаното, че съм поискала „не е упоменато в кой ден и кога” от ученик да свали от шията си бронзов медал с думите „какъв е този медал ?”, искам категорично да заявя, че: Не съм имала представа, че ученици са взели участие на Републиканско първенство по мини волейбол и са спечелили каквото и да е отличие. В момента, в който бях информирана от родителите на децата, а в последствие и от техния треньор, за постигнатите от тях резултати, ние отразихме тази новина в сайта на училището. Останалата част от публикацията е въпрос на морал и на доказване . Недопустимо е да се замесват децата на ОУ „ Панайот Хитов“във всякакви институционални спорове. От тях ние очакваме да станат честни и достойни граждани. И такъв пример трябва да им даваме.

Виолета Пенчева-директор на ОУ „ Панайот Хитов“,Живко Желязков- председател на УС на клуба

 
 

Copyright © 2008-2022 ОУ"ПАНАЙОТ ХИТОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев